قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

احترام به قوانین و مقررات موسسه زبان انگلیسی گویش نوین ,

رعایت شئونات و حجاب اسلامي ( پوشش خانم ها با مانتو و مقنعه، آقایان هماهنگ با محیط آموزشی)

حسن رفتار با دبيران و كاركنان مركز و همچنین ساير زبان آموزان

حفاظت و حراست از وسايل شخصي خود در محیط موسسه

عدم به همراه داشتن وسايل غير مجاز در محيط موسسه

عدم استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس

حضور 10 دقیقه قبل از شروع کلاس در محیط موسسه

حضور به موقع و مرتب در كلاس

عدم خروج از کلاس و محیط موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین مرکز

حفظ و حراست از تجهیزات و ادوات آموزشی و کمک آموزشی متعلق به موسسه

عدم استفاده از وسایل و امکانات موسسه بدون کسب اجازه از مسئولین

 

برای ثبت نام کافیست با تکمیل پرونده ثبت نام و واریز شهریه به جمع خانواده گویش نوین بپیوندید

نکته مهم : پس از شروع ترم انصراف و استرداد شهریه ممکن نبوده و فقط زبان آموزانی که قبل از شروع کلاس کتبا انصراف داده اند بمیبایست مراحل زیر را انجام دهند

1- حضور در محل موسسه و درخواست کتبی برای انصراف از کلاس و استرداد شهریه

2. ارائه اصل فیش ثبت نامی (بدون ارائه اصل فیش ثبت نام استرداد به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد)

3. پر نمودن فرم مخصوص استرداد شهریه (همراه داشتن شماره کارت به نام زبان آموز الزامی است)

4. کسر حداقل 20% از کل شهریه دوره ثبت نامی

5. واریز مبلغ باقیمانده شهریه پس از تأیید سرپرست شعبه پس از 72 ساعت

تخفیف هفته پیش ثبت نام :
به منظور برنامه ریزی بهتر برای ترم آینده ، همه ی زبان آموزان میتوانند در هفته پیش ثبت نام از تخفیف آن بهر ببرند مشروط بر آنکه در هفته اعلام شده ثبت نام خود را کامل نمایند
تخفیف 2نفر ار یک خانواده :
 

آموزشگاه زبان گویش نوین